Bài viết về ứng dụng trong Giáo dục – Đào tạo

Giáo dục

Đánh giá phần mềm xếp hàng tự động Waitwhile
Kinh nghiệm

Đánh giá phần mềm xếp hàng Waitwhile

Có khi nào đang xếp hàng chờ đợi, Bạn ao ước có giải pháp nào đơn giản không cần nhiều thiết bị để giúp mọi người có thể đăng ký xếp hàng và ngồi chờ ở bất cứ nơi đâu họ muốn?

Digital Signage cho nganh Giao duc - Dao tao
Giáo dục

Ứng dụng Digital Signage cho ngành Giáo dục?

Ứng dụng Digital Signage ở các trường học tại Việt Nam còn rất mới mẻ, trong khi nó rất phổ biến ở các nước phát triển. Vậy Digital mang lại lợi ích gì cho ngành giáo dục và đào tạo ở Việt Nam?

Search

Danh mục

Scroll to Top