Liên hệ

Bạn có nhu cầu về màn hình quảng cáo - thông tin LCD?

Liên hệ với chúng tôi ở đây:

Để đăng ký dùng thử phần mềm, đặt câu hỏi hay yêu cầu tư vấn giải pháp, báo giá,…

Xin cho biết ứng dụng màn hình, số lượng, nội dung cần hiển thị, và các thông tin khác.

Digital Signage trong các

Lĩnh vực

Hệ thống màn hình thông tin - quảng cáo LCD có nhiều lựa chọn về thiết bị và phần mềm với chi phí ngày càng hợp lý, từ đó chúng được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực của nền kinh tế

Scroll to Top