DIGITAL SIGNAGE CHO LĨNH VỰC

SẢN XUẤT

Lợi ích của Digital Signage cho

Sản xuất

Truyền thông nội bộ - Cập nhật tiến độ sản xuất

Tình hình Sản xuất

Thông tin tình hình hoạt động, kế hoạch sản xuất, kết quả KPI, Kanban, giao nhận hàng,... trong nhà máy

Quản lý Nhân sự

Thông tin chính sách nhân sự, tuyên dương bộ phận và nhân viên xuất sắc, đào tạo nội bộ, thực đơn hàng ngày, thông tin tuyển dụng, ...

An toàn Lao động

Thông tin quy định và hướng dẫn qua hình ảnh hay video về quy trình thực hiện an toàn lao động, xử lý sự cố, vệ sinh môi trường, ...

Xây dựng thương hiệu

Giới thiệu lịch sử nhà máy và doanh nghiệp. Thông điệp của lãnh đạo. Truyền thông về mục tiêu và nhiệm vụ của nhà máy. Thông báo các hoạt động CSR, từ thiện,...

Thông tin và Giải trí

Cung cấp các thông tin bổ ích hay giải trí tạo môi trường thoải mái, vui vẻ cho nhân viên trong giờ giải lao hay ăn uống. Thông báo khẩn cấp: Cháy nổ, tai nạn lao động, cúp điện nước,...

Kết nối Nhân viên

Kết nối với nhân viên với Ban giám đốc thông qua truyền thông nội bộ, mạng xã hội, thăm dò ý kiến, góp ý cải tiến, khiếu nại, ...

Bạn đã muốn gia tăng truyền thông trong nhà máy của mình chưa?

Mẫu video thiết kế cho

Nhà máy

Một số mẫu thiết kế video của VietApps dùng trong lĩnh vực sản xuất để Bạn tham khảo

Ghi chú: Một số mẫu video ở trên có nội dung dùng cho lĩnh vực khác nhưng có thể chỉnh sửa nhỏ để dùng trong nhà máy

Digital Signage trong các

Lĩnh vực

Hệ thống màn hình thông tin - quảng cáo LCD có nhiều lựa chọn về thiết bị và phần mềm với chi phí ngày càng hợp lý, từ đó chúng được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực của nền kinh tế

Bài viết của Blog về lĩnh vực

Nhà máy Sản xuất

Lập lịch phát (playlist và schedule) cho Digital Signage

Playlist là gì? Schedule là gì?

Chức năng tạo một playlist hay schedule là rất quan trong trong việc làm nội dung của một phần mềm quản lý nội dung Digital Signage. Bạn có hệ thống

Scroll to Top