DIGITAL SIGNAGE CHO

Văn phòng

Lợi ích của Digital Signage cho

Văn phòng

Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả

Cập nhật tình hình

Thông tin cập nhật về kế hoạch, tiến độ, kết quả hoạt động kinh doanh - sản xuất, KPI/BSC và các dữ liệu khác (Big Data)

Truyền thông nội bộ

Công cụ truyền thông giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa các phòng ban, giữa các đội nhóm, tạo bản tin nội bộ, mạng xã hội công ty, ...

Công tác nhân sự

Thông tin khen thưởng nhân viên và phòng ban xuất sắc, thông báo các nội dung về nhân sự - công đoàn, nội quy chính sách, tuyển dụng,...

Xây dựng thương hiệu

Củng cố thương hiệu trong nhân viên bằng cách hiển thị Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi, lịch sử doanh nghiệp, khách hàng lớn, đối tác chính, sản phẩm mới,...

Thông tin và Giải trí

Cung cấp các thông tin bổ ích hay giải trí tạo môi trường thoải mái, vui vẻ cho nhân viên trong giờ giải lao, ăn trưa, ... Thực đơn ăn trưa.

Gia tăng hiệu suất

Tăng hiệu suất công việc thông qua tích hợp với công cụ tự động đặt phòng họp hay đăng ký khách thăm, đào tạo huấn luyện từ xa, ...

Mẫu video thiết kế cho

Văn phòng

Một số mẫu thiết kế video của VietApps dùng trong văn phòng công ty hay cơ quan để Bạn tham khảo

Ghi chú: Một số mẫu video ở trên có nội dung dùng cho lĩnh vực khác nhưng có thể chỉnh sửa nhỏ để dùng cho văn phòng.

Bạn đã muốn cải thiện văn phòng làm việc của mình chưa?

Digital Signage trong các

Lĩnh vực

Hệ thống màn hình thông tin - quảng cáo LCD có nhiều lựa chọn về thiết bị và phần mềm với chi phí ngày càng hợp lý, từ đó chúng được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực của nền kinh tế

Bài viết của Blog có liên quan đến

Văn phòng

Lập lịch phát (playlist và schedule) cho Digital Signage

Playlist là gì? Schedule là gì?

Chức năng tạo một playlist hay schedule là rất quan trong trong việc làm nội dung của một phần mềm quản lý nội dung Digital Signage. Bạn có hệ thống

Scroll to Top